ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) Komenda Powiatowa Policji w Golubiu - Dobrzyniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

 

Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu  Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji, to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. 
 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 07.30 - 15.30 do sekretariatu ogólnego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu, ul. Piłsudskiego 19, na następujących nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB
 • płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: 
 • DOC, DOCX, XLS, XLSX
 • ODT
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP.
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 09.04.2018
Data modyfikacji : 29.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wiśniewski Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Kalas
do góry