Kierownictwo KPP - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

 

 insp. Krzysztof  Grugiel

 

Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

·         Naczelnik Wydziału Kryminalnego w Nowym Mieście Lubawskim,

·         Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Nowym Mieście Lubawskim,

·         I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy,

·         Od 1.04.2022 Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

·         Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,

·         Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne :

 • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
 • Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny
 • Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia
 • Zespół ds. Łączności i Informatyki
 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

 

 

 

   PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

.

mł. insp. Wioletta Dąbrowska

 

 

Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • od 10.06.2022 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne :

 • Wydział Kryminalny
 • Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim

Metryczka

Data publikacji : 21.08.2008
Data modyfikacji : 23.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kalas Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry