Kierownictwo KPP - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

insp. DARIUSZ BOROWIEC

 

Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne :

  • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
  • Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
  • Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny
  • Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia
  • Zespół ds. Łączności i Informatyki
  • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

 PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

mł. insp. PAWEŁ BARTOSZEWSKI

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne :

  • Wydział Kryminalny
  • Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim

Metryczka

Data publikacji : 21.08.2008
Data modyfikacji : 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Wiśniewski Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Serwatka
do góry