Kierownictwo KPP - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

 

 insp. KRZYSZTOF  GRUGIEL

 

Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne :

  • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
  • Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
  • Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny
  • Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia
  • Zespół ds. Łączności i Informatyki
  • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

   PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

.

mł. insp. WIOLETTA DĄBROWSKA

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne :

  • Wydział Kryminalny
  • Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim

Metryczka

Data publikacji : 21.08.2008
Data modyfikacji : 18.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kalas Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Kalas
do góry