Praca poza Korpusem Służby Cywilnej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie na stanowisko sprzątaczka- zastępstwo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU poszukuje na umowę na zastępstwo kandydata na stanowisko: sprzątaczka w Zespole ds. Finansów i Zaopatrzenia KPP Golub-Dobrzyń

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 poszukuje na umowę na zastępstwo kandydata na stanowisko:
 sprzątaczka w Zespole ds. Finansów i Zaopatrzenia                                                       
KPP w Golubiu-Dobrzyniu
 
Główne obowiązki:
 
Sprzątanie – utrzymanie czystości budynku KPP zgodnie z ustalonymi standardami oraz harmonogramem.  
 
Zakres prac nad utrzymaniem  czystości będzie polegał na:
w pomieszczeniach biurowych  na sprzątaniu: biurek,  półek,  szafek, zamiataniu i zmywaniu podłóg, wycieraniu parapetów, pielęgnacji kwiatów
 na korytarzach i klatce schodowej:  zamiataniu i zmywaniu posadzki,  w miarę potrzeby myciu drzwi,
w  toaletach: myciu muszli klozetowych oraz zakładaniu do nich kostek zapachowych,  zawieszaniu papieru toaletowego,
myciu i umywalek,  zamiataniu oraz myciu posadzki i glazury, czyszczeniu luster,  nalewaniu mydła do dozowników, uzupełnianiu pojemników  na ręczniki papierowe,
myciu okien w pomieszczeniach nie rzadziej niż 2 razy w roku  lub w miarę potrzeb,
Przejawianie troski o ochronę mienia,
Sprzątanie pomieszczeń przydzielonych w trakcie i po zakończeniu okresowych remontów w tych pomieszczeniach,
Zastępuje robotnika gospodarczego w zakresie utrzymania czystości na terenie posesji KPP poprzez zamiatanie,  odśnieżanie usuwanie gołoledzi oraz opróżnianie koszy na śmieci.
       - Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez        przełożonego, a wynikających z bieżących potrzeb jednostki.
 
Wykształcenie : minimum podstawowe, pożądane zawodowe
 
Wymiar etatu: 1 etat
 
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
           ul. Piłsudskiego 19,  87-400  Golub-Dobrzyń
 
 
 
 
 
Wymagania niezbędne:
komunikatywność,
umiejętność: współpracy zespołowej,
 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia ( wszystkie niżej wymienione dokumenty podpisane własnoręcznie i opatrzone datą) 
 
podanie do Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu,
życiorys,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 
 
 
Dokument należy składać w terminie do: 12.05.2021r.
 
Pod adresem:
 
Komenda Powiatowa Policji
w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Piłsudskiego 19,
87-400 Golub-Dobrzyń
 z dopiskiem :
 
Oferta pracy „Sprzątaczka”
 
Inne informacje:
 
Na stanowisku przewiduje się  wynagrodzenie w wysokości 2.688,95 zł brutto miesięcznie plus premia regulaminowa 4,13 % + wysługa.
 
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Dodatkowe informacje: tel. 47 754 9225 / 234- Inspektor Zespołu ds. Kadr i Szkolenia                                 i Prezydialnego KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Metryczka

Data publikacji : 07.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pilśniak
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kalas Zespół ds. Łączności i Informatyki
do góry